IT vadovas - paslauga

IT vadovas - paslauga

€90,00

Paslaugos aprašymas

 • Norite, kad IT sprendimai būtų saugūs ir optimizuoti?
 1. IT konsultacijų pagalba padėsime atrasti tinkamiausius sprendimus jūsų verslo plėtrai;
 2. Techninės įrangos funkcionalumo ir tinkamumo vertinimas;
 3. Programinės įrangos funkcionalumo ir tinkamumo vertinimas;
 4. Naudojamo IT sprendimo topologijos vertinimas;
 5. Naudojamų IT saugumą užtikrinančių sprendimų vertinimas;
 6. Patalpų, elektros maitinimo, kondicionavimo tinkamumo įvertinimas;
 7. Rekomendacijos gerinimo veiksmams;
 8. Įrangos komerciniai pasiūlymai gerinimo veiksmų biudžeto sudarymui;
 9. Techninės specifikacijos ir reikalavimai įrangos pirkimų kainų apklausos organizavimui siekiant įgyvendinti įvardintus gerinimo veiksmus;
 10. Kainų apklausos organizavimas ir vertinimas.
 •  Trūksta rankų organizuojant ir prižiūrint IT projektų įgyvendinimą ?
 1. Poreikių analizė;
 2. Įrangos diegimų projekto valdymas;
 3. Migravimo darbų ir tarpininkavimo valdymas;
 4. Testavimo darbai ir atliktų darbų ataskaitos parengimas
 •  Reikia pagalbos IT personalo klausimais?
 1. IT darbuotojų poreikio analizė;
 2. IT darbuotojų atsakomybių RACI matricos sudarymas;
 3. Pareiginių IT darbuotojams parengimas;
 4. IT darbuotojų CV atitikimo poreikiams vertinimas;
 5. IT darbuotojo atrankos vertinimas.

   

  itkonsultacijos.lt teikia profesionalią IT vadovo paslaugą, kurį suteiks pridėtinę vertę taikant inovatyvias technologijas, bus išspręstos jūsų IT procesų valdymo problemos, kuriamos strategijos, suteikiama pagalba ruošiant biudžeto planą ir vykdomos kitos IT funkcijos.